Covid-19 – Uslovi za ulazak u Republiku Srbiju 

Državljani Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija (uključujući članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata) i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, prilikom ulaska u Republiku Srbiju, potrebno je da prilože jedan od sljedećih dokumenata: 

Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posljedica spoljnog događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti - kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju); 

Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo; 

Hrvatska, Nemačka, Sjedinjene Američke Države, Švajcarska, Danska, Luksemburg, Španija, Austrija, Bugarska, Grčka, Andora, San Marino, Slovenija, Tunis, Turska, Rumunija 

Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata () 

Navedena ograničenja se ne odnose na: 

Strance koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju – ne duže od 12 sati od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije 

Maloljetna licia do navršenih 12 godina života; 

VAŽNO: 

Maloljetna lica (domaći ili strani državljani) starosti od 12 do 18 godina, mogu ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativnog Antigen FIA Rapid testa, odnosno bez potvrde o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti, ukoliko u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice, dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u Republici Srbiji RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije. 

 

Režim ulaska iz zemalja s posebnim rizikom 

Indija 

Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posljedica spoljnog događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti - kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju); 

Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo; 

Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata 

STRANI DRŽAVLJANI koji dolaze iz zemalja s posebnim rizikom (INDIJA) moraju dodatno imati: 

Mejl koji su primili nakon registracije na www.e-zdravlje.gov.rs, u sekciji REGISTRACIJA NADZORA, kao dokaz o uspještnoj registraciji prije dolaska u Srbiju 

Popunjena i lično potpisana izjava o saglasnosti za mjere karantina kod kuće.

Korisnički servis
Montenegro Tourist Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa